Sərbəst zonalar

İş mühitindəki stres və istirahət arasındakı tarazlıq işçilərin rifahı üçün vacibdir.İş mühitindəki müvafiq sərbəst məkanlar və istirahət yerləri insanlara iş mərhələlərini yenidən nəzərdən keçirmək üçün imkan verir.

Sərbəst zonalar
SƏRBƏST ZONALAR

SƏRBƏST ZONALAR

Gərginlik və istirahət arasındakı tarazlıq işçilərin rifahı üçün həlledicidir. Müvafiq geri çəkilmə və dincəlmə yerləri, müvəqqəti insanlardan uzaq və mərhələləri yenidən nəzərdən keçirməyə imkan verir.

SƏRBƏST MƏKANLAR

SƏRBƏST MƏKANLAR

Gərginlik və istirahət arasındakı tarazlıq işçilərin rifahı üçün həlledicidir. Müvafiq geri çəkilmə və dincəlmə yerləri, müvəqqəti insanlardan uzaq və mərhələləri yenidən nəzərdən keçirməyə imkan verir.