Layihə və iclas otaqları

 Layihə və iclas otaqları sayəsində mübadilə və ünsiyyət sürət qazanır. İclas və seminar otaqlarına isə şirkətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müxtəlif tələblər qoyula bilər.Bu cür otaqların dizaynı və mebel seçimləri kiçik və ya böyük görüşlərin keçirilməsindən, video konfransların və müştəri ziyarətlərinin keçirilməsindən asılıdır. Otaqlar nə qədər ahəngdar dizayn edilsə, atmosfer də bir o qədər xoş olar.

Layihə və iclas otaqları
LAYİHƏ VƏ İCLAS OTAQLARI

LAYİHƏ VƏ İCLAS OTAQLARI

Layihə və iclas otaqlarına müxtəlif tələblər qoyula bilər.Seçiləcək ofis məhsulları orada kiçik və ya böyük görüşlərin keçirilməsindən, video konfranslardan və müştəri ziyarətlərindəm asılıdır. Buna görə də, otaqlar nə qədər ahəngdar dizayn edilsə, atmosfer  bir o qədər xoşdur.

LAYİHƏ VƏ İCLAS OTAQLLARI

LAYİHƏ VƏ İCLAS OTAQLLARI

Layihə və iclas otaqlarına müxtəlif tələblər qoyula bilər.Seçiləcək ofis məhsulları orada kiçik və ya böyük görüşlərin keçirilməsindən, video konfranslardan və müştəri ziyarətlərindəm asılıdır. Buna görə də, otaqlar nə qədər ahəngdar dizayn edilsə, atmosfer  bir o qədər xoşdur.