WAVY

Təkbaşına və ya rəhbər dəstlərinin yan modulu kimi istifadə oluna bilən WAVY dolablar qapaqlı, çəkməcəli və rəfli növləri ilə müxtəlif ölçü və funksiyalardan ibarətdir.

WAVY

DOLABLAR