ROSSA

Modul quruluşu, sehpalı və ya sehpasız variantları ilə gözləmə sahələrində ehtiyaclara uyğun fərqli həllər təklif edir; bütün mühitlərdə ünsiyyəti asanlaşdırır.

ROSSA

GÖZLƏMƏ YERLƏRİ