PIXEL-M

Xarakterik xəttləri və rahat quruluşu ilə diqqət çəkən PIXEL-M sinxron mexanizm xüsusiyyətləri ilə görüş məkanlarına özünəməxsus ifadə verir.

PIXEL-M

İŞ OTURACAQLARI