PERA

İdarəetmə və ümumi istifadəyə ayrılmış sahələrin hər birində istifadə oluna bilən PERA zərifliyi və funksionallığı ilə bir çox ehtiyacı eyni anda qarşılamaq qabiliyyətinə malikdir. Mükəmməl birləşən ahəngdar strukturları sayəsində ofis kabinetləri üçün bölücü panel rolunu oynaya bilər.

PERA

KONSOLLAR