LOTUS

İşçilərin ofis həyatının gərgin tempindən uzaqlaşa, düşünə və istirahət edə biləcəyi sosial sahələrə olan ehtiyaclarını tədricən artırır. Ofislərdə və iş mədəniyyətində bu fərqlilik əsasında hazırlanmış LOTUS ailəsi tikiş detalları və parça rəngləri ilə ətraf mühitin istiliyini əks etdirir.

LOTUS

PUFLAR