GLOOM

Rəhbərlərin evindən daha çox vaxt keçirdiyi, günün çox hissəsinin çoxlu toplantılar keçirdiyi, qonaqları ilə müzakirələr apardığı, böhranları həll etdiyi bir yerdə toplantı masalarından gözlənilən bütün funksiyaları yerinə yetirir.

GLOOM

TOPLANTI MASALARI