BROWN

İstifadəçisini fərqli, xüsusi və əhəmiyyətli hiss etdirəcək formal gücə malik BROWN görüş masası, incə düşünülmüş detalları ilə diqqət çəkir. Ayaq hissəsində müxtəlif formalar arasındakı əlaqəni gözə çarpan şəkildə ortaya çıxararkən; birbaşa təhlükəsiz statik duruş hissi verir.

BROWN

TOPLANTI MASALARI